پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

آموزش آرام سازی عضلانی

آزاده رضازاده
در دوران قبل از تمدن بشریت، انسان‌ها با استفاده از پاسخ گریز یا ستیز (fight or flight) با چالش‌ها و تهدید‌های زندگی مواجه می‌شدند.  والتر....
سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت حرف زدن با خود هنگام مواجهه با مشکلات

آزاده رضازاده
همه ما به‌عنوان انسان از توانایی خاصی برای حرف زدن با خود برخوردار هستیم. چه با صدای بلند با خودتان حرف بزنید و چه آهسته،...
سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

مهارت حل مسئله

آزاده رضازاده
حل مسئله مهارتی است که شما می‌توانید در هنگام برنامه‌ریزی برای برخورد با مشکلات زندگی از آن استفاده کنید. حل مسئله یک مهارت مقابله ای...