In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهارت مقابله ای‌

هشت مهارت مقابله ای جهت مواجه با مشکلات

بخش اولمشکلات روزمره یا ناملایمات زندگی رویدادهای ناراحت کننده ای هستند که اگر جداگانه و به تنهایی در نظر گرفته شوند ، چندان به چشم نمی آیند . با این حال اگر این مشکلات با هم و زمانی که شما تحت فشار روانی هستید ، برای شما پدید آید ، می…
ادامه مطلب ...