آشیان / برچسب آرشیوها:  مهتاب کرانشه، گفت و گو، سپیده جدیری، شهرگان، مخاطبان، فارسی زبان

برچسب آرشیوها:  مهتاب کرانشه، گفت و گو، سپیده جدیری، شهرگان، مخاطبان، فارسی زبان

مهتاب کرانشه: نگاهم به تمام مخاطبان فارسی زبان است

پرونده‌ی «ادبیات مهاجرت؛ کاستی‌ها و درخشش‌ها»  بخش یک: مهتاب کرانشه: نگاهم به تمام مخاطبان فارسی زبان است نمی‌دانم چه حکمتی است که شاعران و نویسندگان ما هر چند وقت یک بار و به قولی، هر بار که دلشان از جای دیگری پُر است، سنگی هم به سوی ادبیات مهاجرت پرتاب …

بیشتر بخوانید