In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مهران سیرانی، بستن تنگه هرمز، یاوه گویی، تهدیدی جدی، شهرگان

بستن تنگه هرمز؛ یاوه گویی یا تهدیدی جدی!

پیشگفتار:با افزایش میزان فشار جهان غرب به رژیم اسلامی، دامنه تهدیدهای رژیم ایران نیز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. انسداد تنگه هرمز یکی از این تهدیدها بشمار می‌رود که بارها و بارها در مقاطع مختلف از طرف سران رژیم اسلامی…
ادامه مطلب ...