پیشنهاد سردبير خوانش اول مقالات

در سوگ دوست، همکار و هم‌رزم انديشه‌ورزم مهرداد مشايخی

شهرگان
  از نظر من با مرگ دکتر مهرداد مشايخی نه تنها جامعه‌ی جامعه‌شناسان ايرانی يکی از چهره‌های ارزشمند خود را از دست داد، بلکه به‌ويژه...