آشیان / برچسب آرشیوها:  موج کم‌سابقه، اعتصابات کارگری، اروپا، اعتراض، سیاست‌های ریاضت اقتصادی

برچسب آرشیوها:  موج کم‌سابقه، اعتصابات کارگری، اروپا، اعتراض، سیاست‌های ریاضت اقتصادی

اقتصاد و زندگی

موج کم‌سابقه اعتصابات کارگری در اروپا در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی روز چهارشنبه، چهاردهم نوامبر، موج کم‌سابقه اعتصابات کارگری در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی، بیکاری و کسر بودجه‌های مربوط به رفاه عمومی، اروپا را فرا گرفت. به گزارش «تلویزیون الجزیره» این اعتصابات که توسط اتحادیه‌های کارگری در کشورهایی …

بیشتر بخوانید