صفحه را انتخاب کنید

برچسب: موج کم‌سابقه، اعتصابات کارگری، اروپا، اعتراض، سیاست‌های ریاضت اقتصادی

اقتصاد و زندگی

موج کم‌سابقه اعتصابات کارگری در اروپا در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی روز چهارشنبه،...

بارگذاری

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

بارگذاری...

آرشیو شهرگان