ایران پیشنهاد سردبير دیدگاه رويدادها نقد و بررسی

دنیای ناشناخته‌ی زبان

سپیده جدیری
نگاهی به مجموعه شعر “میچکا غیرقانونی می‌خواند” اثر سهیلا میرزایی اشاره: “میچکا غیرقانونی می‌خواند” را سال‌ها پیش، به طور “غیرقانونی” در ایران خواندم؛ از این...