پیشنهاد سردبير گزيده‌ها گفت و گو

تنوع زبانی در ایران مسئله‌ای امنیتی محسوب می‌شود

سپیده جدیری
گفت‌وگو با سهیلا میرزایی به بهانه‌ی انتشار کتاب “می‌افتم از دستم” – بخش دوم «در طول سالیان از سوی حاکمیت‌های مختلف وقت، تنوع ائتنیکی، دینی،...
ادبیات پیشنهاد سردبير شعر گزيده‌ها

سه شعر از سهیلا میرزایی؛ برگرفته از کتاب «می‌افتم از دستم»

شهرگان
خودزندگی‌نوشت سهیلا میرزایی:  سیزدهم بهمن ماه ۱۳۴۲ در شهر اورمیه متولد شدم و در اواخر دوران تحصیلات متوسطه همراه با خانواده به تهران مهاجرت کردم....