In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نادر چگینی

سه شعر از نادر چگینی

  ۱ پشت کدام بوسه کدام خیابان را بنویسم هنوز از بکارت ریخته ی شب صبح  با لبخندی کثیف آغاز می شود وما از انگیزه های ایستاده رو به دیوار آگاهیم فردا تکه های مرا جمع کنید برای نوشتن چند شاخه ی زیتون کافی ست دردهان کبوتری که برخط…
ادامه مطلب ...