آشیان / برچسب آرشیوها:  نامه، جعفر بهکیش، رضا معینی، اعتراض به سکوت گزارش، احمد شهید، اعدام‌های جمعی و غیر قضایی، دهه شصت، ایران

برچسب آرشیوها:  نامه، جعفر بهکیش، رضا معینی، اعتراض به سکوت گزارش، احمد شهید، اعدام‌های جمعی و غیر قضایی، دهه شصت، ایران

اعتراض به گزارش احمد شهید در باره‌ی اعدام‌های جمعی دهه شصت

نامه جعفر بهکیش و رضا معینی در اعتراض به سکوت گزارش احمد شهید در باره‌ی اعدام‌های جمعی و غیر قضایی، دهه شصت در ایران جناب آقای احمد شهید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش تازه شما را در باره‌ی نقض حقوق بشر در ایران را …

بیشتر بخوانید