In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نامه افشاگرانه‌، تاج‌زاده، رای نیاوردن حداد عادل، مجلس ششم

نامه افشاگرانه‌ی تاج‌زاده مبنی بر رای نیاوردن حداد عادل در مجلس ششم

تاجزاده: حتی مسئول کامپیوتر شورای نگهبان هم بر رای نیاوردن حداد عادل در مجلس ششم اذعان داشتسید مصطفی تاجزاده در نامه ای که از قرنطینه زندان اوین به همسرش نوشته است به بیان بخشی از خاطرات خود در خصوص وقایع رخ داده در انتخابات مجلس ششم…
ادامه مطلب ...