آشیان / برچسب آرشیوها:  نامۀ دختر آتش‌‌‌‌ پاره، عطار نیشابوری، جواد موسوی خوزستانی

برچسب آرشیوها:  نامۀ دختر آتش‌‌‌‌ پاره، عطار نیشابوری، جواد موسوی خوزستانی

نامۀ دختر آتش‌‌‌‌ پاره به عطار نیشابوری

نامۀ دختر آتش‌‌‌‌ پاره به عطار نیشابوری* شکاک شده بودم، می پرسیدم: نکند از آبستن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدنم بو برده و همین باعث شده که…؟ ولی من بارداریِ ناخواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام را که ازش پنهان کرده بودم؟.. تازه اگر بویی برده بود حتمن به من می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفت… پس دلیل این بی‌‌‌‌وفایی، این گریز نامنتظر چه می‌‌‌‌توانست …

بیشتر بخوانید