آشیان / برچسب آرشیوها:  نانام، شکل‌گیری، آینده نوین، فکری، ایران، امید، شهرگان، سپیده جدیری

برچسب آرشیوها:  نانام، شکل‌گیری، آینده نوین، فکری، ایران، امید، شهرگان، سپیده جدیری

نانام: به شکل‌گیری یک آینده نوین فکری در ایران امید چندانی ندارم

پرونده‌ی «ادبیات مهاجرت؛ کاستی‌ها و درخشش‌ها » – 4  نانام: به شکل‌گیری یک آینده نوین فکری در ایران امید چندانی ندارم (بخش دوم و پایانی)   بحث هفته‌ی گذشته در باب موضع‌گیری منفیِ برخی منتقدان داخلی در مقابل شعر و ادبیات مهاجرت (تبعید) را ادامه می‌دهیم با نانام، که هر چند با …

بیشتر بخوانید