In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نسرين ستوده، اعتصاب غذا، بهداری زندان، اوین

نسرين ستوده در پی اعتصاب غذا به بهداری زندان اوین منتقل شد

نسرين ستوده، فعال حقوق بشر و وکيل دادگستری که در زندان اوین است، در پی اعتصاب غذایی که از هفته پیش شروع کرده، با وخامت حال روبرو شده و به بهداری زندان اوین منتقل شده است.به گزارش روز چهارشنبه سوم آبان ماه وبسایت کلمه، نسرين ستوده از هفته…
ادامه مطلب ...