In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نعمت ناظری، رحمان هاتفی، حیدر مهرگان، کیهان، سوک

به یاد صدها چون «رحمان»

بیست و هشت سال پیش، در یکی از روزهای آبان ماه ۱۳۶۲ بود که از دوستی مطبوعاتی شنیدم که در مراجعهٔ شکوه خانم، همسر رحمان هاتفی، به زندان اوین برای دیدار با وی، لباس‌های خونین شوهرش را به او تحویل داده‌اند و گفته‌اند که وی با…
ادامه مطلب ...