آشیان / برچسب آرشیوها:  نعمت ناظری ‏، به نیک، به بد، در سخن، سخت کوش»

برچسب آرشیوها:  نعمت ناظری ‏، به نیک، به بد، در سخن، سخت کوش»

«به نیک و به بد در سخن سخت کوش»

در این مهرماه که مهرگان روزش، بسی مهرانگیز و نامور است، آغاز بیستمین سال روزنامه‌نگاری سردبیر ارجمند شهروند بی‌سی، نیز، آغاز بیست سالگی این هفته‌نامه‌ی پیشتاز ونکوور را به ایشان، و یاران ایشان – نویسندگان، خبرنگاران، گزارشگران، و همکاران – شادباش می‌گویم. بسیار امیدوارم هم چنان که در نوزده ساله‌ی …

بیشتر بخوانید