آشیان / برچسب آرشیوها:  نقد شعر و نقاشی، ناهید سرشگی، بیژن باران

برچسب آرشیوها:  نقد شعر و نقاشی، ناهید سرشگی، بیژن باران

نقد شعر و نقاشی ناهید سرشگی

     تخیل و الهام خود را کنار مگذار؛ برده مدل {واقعیت} خود نشو.  رویت ستاره ها مرا به رویا می برد. – ون گوگ، 1853- 1890، نقاش هلندی، نویسنده شهوت/ شور زندگی براساس 902 نامه، با 800 نقاشی و 800 طرح. در حیات خود نتوانست حتی یکی از کارهایش …

بیشتر بخوانید