آشیان / برچسب آرشیوها:  نماز جماعت کودکانه

برچسب آرشیوها:  نماز جماعت کودکانه

نماز جماعت کودکانه

خیلی حیف شد که من در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردم. بااینکه ویراژ هاشمی رفسنجانی و حمایت خاتمی و شرکت عمه‌جان در انتخابات را دیدم، باز هم‌فکر می‌کردم این روحانی هم مثل سایر روحانی‌ها آخوند است و حتی اگر میل به پرواز داشته باشد، آن‌همه عبا، عمامه و دنگ و …

بیشتر بخوانید