آشیان / برچسب آرشیوها:  نهادهای سرکوبگر، امنیتی و اطلاعاتی، سوریه

برچسب آرشیوها:  نهادهای سرکوبگر، امنیتی و اطلاعاتی، سوریه

نهادهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی سوریه

از زمان روی کارآمدن حافظ اسد، بودجه‌ی بسیاری صرف ایجاد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در سوریه شده است. چهار اداره اصلی در یک سال اخیر در سرکوب نقش داشته‌اند.”اداره اطلاعات ارتش” رابطه نزدیکی با سپاه پاسداران ایران دارد. جمهوری عربی سوریه، یکی از پیچیده‌ترین و سرکوب‌گرترین سیستم‌های امنیتی خاورمیانه را طی …

بیشتر بخوانید