In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نهادهای سرکوبگر، امنیتی و اطلاعاتی، سوریه

نهادهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی سوریه

از زمان روی کارآمدن حافظ اسد، بودجه‌ی بسیاری صرف ایجاد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در سوریه شده است. چهار اداره اصلی در یک سال اخیر در سرکوب نقش داشته‌اند."اداره اطلاعات ارتش" رابطه نزدیکی با سپاه پاسداران ایران دارد.جمهوری عربی…
ادامه مطلب ...