آشیان / برچسب آرشیوها:  نوکری

برچسب آرشیوها:  نوکری

چپ انقلابی چگونه تبدیل به «نوکری» برای محافظه کاران سنتی شد؟

برای ورود به بحث، خوب است از عنوان نامعقول و سخیف مطلب ام آغاز کنم، که به نوعی بخشی از روشنفکران جامعه مان را بی رحمانه مورد قضاوت قرار می دهد. حال چرا چنین بی رحمی را در آغاز بکار بردم؟ توضیح ساده ای دارد:  برای توجه دادن به مقاله …

بیشتر بخوانید