آشیان / برچسب آرشیوها:  نویسنده‌ی ایرانی، داریوش کارگر مقدم، عباس شکری

برچسب آرشیوها:  نویسنده‌ی ایرانی، داریوش کارگر مقدم، عباس شکری

نویسنده‌ی ایرانی

مقاله‌ای که زنده‌یاد «داریوش کارگر» در سال ۱۹۹۸ در سمینار «آزادی اندیشه، بیان و قلم» ارائه داد و سپس‌تر نیزدر مجله‌ی فرهنگی و ادبی "آفتاب"، چاپ نروژ منتشر شد، برای باز چاپخش در «شهرگان» ارسال می‌شود. گفتنی است که روزهای بیست دوم، سوم و چهارم ماه مه سال ۱۹۹۸، شهر …

بیشتر بخوانید