In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نویسنده‌ی رمان

گفت‌وگو با نویسنده‌ی رمان «شبیه عطری در نسیم» – بخش نخست

 - بخش نخست - «این حس دوست داشته شدن چه مرموز و مبهم است. این‌که کسی به اندازه‌ی همه‌ی کسانی که دوستت نداشته‌اند دوستت بدارد...» این جمله‌ای‌ست از کتابی که حدود یک ماه پیش، نخواندم‌، بلکه نوشیدم‌اش. این‌که نویسنده‌ای این‌قدر…
ادامه مطلب ...