آشیان / برچسب آرشیوها:  نگاهی به مجموعه‌ی داستان

برچسب آرشیوها:  نگاهی به مجموعه‌ی داستان

نگاهی به مجموعه‌ی داستان «کاش کسی هم مرا نجات می داد و داستان های دیگر»

نگاهی به مجموعه‌ی داستان «کاش کسی هم مرا نجات می داد و داستان های دیگر» نوشته‌ی فرامرز پورنوروز شهرگان: یکی از ویژگی‌های نوشتار به خصوص ادبیات داستانی درگیر کردن مخاطب با واقعیت‌هایی روزمره است که از زاویه‌ی متفاوت بازسازی‌شده و به مخاطب ارائه می‌شود. بدیهی است که تصویرسازی‌های روایی از …

بیشتر بخوانید