In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نگاه کردن، بدون ردّ، یا قبول

نگاه کردن بدون ردّ یا قبول

در گفت‌وگو با مانا آقایی به بهانه‌ی انتشار مجموعه شعر "زمستان معشوق من است"*این که زمستان در شمایل یک معشوق در شعر ظاهر شود شاید نزد ما ایرانیان به خاطر فرهنگ بهارپرستی‌مان‌ و کارکردهای استعاری متداول…
ادامه مطلب ...