In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نگرانی‌ منتقدان، انتقال اطلاعات، کارت‌های هویت جدید، شهرگان، استان بی‌ سی‌

نگرانی‌ منتقدان از انتقال اطلاعات در کارت‌های هویت جدید بی‌ سی‌

 منتقدان می‌‌گویند دولت بی‌ سی‌ در اقدامی که می‌‌تواند موجب ریسک درز اطلاعات پزشکی‌ افراد شود از دادن هر گونه اطلاعات در مورد کارت‌های هویت جدید با تکنولوژی بالا خود داری می‌‌کند.از ۱۵ فوریه ساکنان بی‌ سی‌ می‌‌توانند carecard خود را با…
ادامه مطلب ...