In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نگین فرهود

سروده‌هایی از شاعران امروز به مناسبت آزادی مرزبانان ایرانی

سروده‌هایی از :آسیه امینی/مرتضی بخشایش/سپیده جدیری/فاطمه شمس/نگین فرهود/مسعود میریبه مناسبت آزادی مرزبانان ایرانی آسیه امینی مرزبان  ٢٧ سالم بود كه مادر شدم،در يك روز بهارى.٢٧ ساله بود كه پدر شد، جمشيددر يك روز…
ادامه مطلب ...