In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

هایدرو بی‌سی

تحصن یک ماهه برای حفظ دره رودخانه صلح

شهرگان - سیدمصطفی رضیئی: بعد از نزدیک به یک ماه از شروع اعتصاب به غذای کریستین هنری روبه‌روی ساختمان مرکزی هایدرو بی‌سی – اداره برق استان بریتیش کلمبیا – در اعتراض به پروژه ساخت سد بر دره رودخانه صلح در شمال استان، انتقادها به ساخت این سد…
ادامه مطلب ...