In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

هشت مهارت مقابله‌ای

هشت مهارت مقابله‌ای- بخش دوم

بخش دومدر شماره پیش، به لزوم بکارگیری مهارت‌های مقابله‌ای و انواع آن، جهت رویارویی با مسائل زندگی پرداختیم. همچنین اهمیت سیستم‌های حمایتی به‌عنوان یکی از هشت مهارت مقابله‌ای را شرح دادیم‌. در این قسمت به چگونگی ایجاد سیستم‌های حمایتی و…
ادامه مطلب ...