آشیان / برچسب آرشیوها:  همصدایی با دوئت شبانصبحگاهی

برچسب آرشیوها:  همصدایی با دوئت شبانصبحگاهی

نگاهی به مجموعه‌ی شعر «همصدایی با دوئت شبانصبحگاهی» سروده‌ی هادی ابراهیمی

آزاده دواچی

نوستالژی، زبان و جغرافیای بومی: نگاهی به مجموعه‌ی شعر «همصدایی با دوئت شبانصبحگاهی» سروده‌ی هادی ابراهیمی  ادبیات مهاجرت به روایت زندگی و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهاجران در سرزمین بیگانه می پردازد. این حیطه از نقد ادبی که دایاسپورا خوانده می‌شود یکی از جدیدترین دستاوردهای قرن بیست و یکم می باشد، که حاصل …

بیشتر بخوانید