پیشنهاد سردبير گفت و گو

همه از هم تاثیر می‌گیریم

سپیده جدیری
گفت‌وگو با دکتر فرشته وزیری‌نسب به مناسبت چاپ کتاب «با لک لک‌ها در باد» – بخش یک- دکتر فرشته وزیری‌نسب سال ۱۳۳۸ در کرمان متولد شده...