پیشنهاد سردبير گفت و گو

گفت و گو با مسعود هراتی هنرمند عکاس ساکن ونکوور

هادی ابراهیمی رودبارکی
اولین نمایشگاه عکس انفرادی مسعود هراتی در ونکوور روز شنبه ۳ ماه می اولین نمایشگاه عکس انفرادی مسعود هراتی در مرکز هنری نوا با حضور...