In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

هنرمند مجسمه‌ساز

«پرسپولیس ۲» کار پرویز تناولی هنرمند مجسمه‌ساز به مبلغ یک‌میلیون‌دلار فروش رفت

رقابت شانه‌به‌شانه «تناولی» و «فحرالنسا»گزارشی از حراج «کریستیز» روزنامه شرق | پرویز براتی مجسمه «پرسپولیس ۲» پرویز تناولی به مبلغ یک‌میلیون‌دلار فروش رفت تا نام این هنرمند پس از فحرالنسا در رده دوم فروش پاییزه کریستیز دوبی قرار گیرد.…
ادامه مطلب ...