آشیان / برچسب آرشیوها:  ورود شاملو و چوبک به کتاب‌ درسی ممنوع

برچسب آرشیوها:  ورود شاملو و چوبک به کتاب‌ درسی ممنوع

ورود شاملو و چوبک به کتاب‌ درسی ممنوع!

سرپرست گروه مؤلفان کتاب‌های درسی ادبیات معتقد است: امکان طرح همه چهره‌ها در کتاب‌های درسی فراهم نیست، همراه با این‌که آوردن نام نویسندگان در این کتاب‌ها به معنای تجویز خواندن کتاب‌های آن‌هاست و آثار کسانی چون چوبک و شاملو در کتاب‌های درسی قابل طرح نیست. محمدرضا سنگری، استاد دانشگاه، در …

بیشتر بخوانید