آشیان / برچسب آرشیوها:  وزن هجایی، ترانه، مرا ببوس، بیژن باران، ادبیات، نقد، شهرگان

برچسب آرشیوها:  وزن هجایی، ترانه، مرا ببوس، بیژن باران، ادبیات، نقد، شهرگان

وزن هجایی ترانه مرا ببوس

در یک سلسله از جستارهای ادبی، پیدایش اوزان هجایی در 4 نوع شعر معاصر فارسی یعنی سپید، آزاد، ترانه، سرود بررسی می شود. امید است که در آینده بتوان شعر هجایی معاصر فارسی را از یکسو با وزن هجایی باستان آثاری چون اوستا و درخت آسوریک و از سوی دیگر …

بیشتر بخوانید