پیشنهاد سردبير گزيده‌ها نقد و بررسی

طوبا چکیدۀ درد است و معنای شب

مریم مطهری راد
“از پس هفت سال خشکی اینک دیوانه سه روز بود مدام می‌بارید و طوبی با جارو به جان حوض افتاده بود تا لجن چسبناک خشکیدۀ...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!