آشیان / برچسب آرشیوها

برچسب آرشیوها

پاره‌ای از رمان منتشر نشده‌ی«اقیانوس بر شانه»

    ترس، اِی ترس، آه اِی ترس. پوست تنگ است و جان‌ در خواهش‌ِ پرواز. شب از نیمه گذشته. افتاده‌ای این گوشه، در سرزمین خوش‌بختی در مرگی تدریجی. غربت‌نشینی شده‌ای خراب که هرچه به دست‌ات می‌رسد می‌زنی، حشیش، گراس، تریاك، كوكائین، قرص، الکل. نه چریك شده‌ای، نه شاملو، نه …

بیشتر بخوانید