تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  پرده‌خوانی پائیز

برچسب آرشیوها:  پرده‌خوانی پائیز

پرده‌خوانی پائیز

بر پشت شیشه زد زودتر از انتظارم آمد.   – پائیز را می‌گویم با انگشتانی باران‌ریز و قامتی به بلندای فصل به‌سراغم آمد.   الوانی از برگ‌ها که از حوصله‌ی شاخه‌ها کنده شده‌بودند بر پهنای صورتِ پنجره نشستند تا با چشم‌های ملون بر سر نگاهم جیغ بکشند.   گفتم پائیز …

بیشتر بخوانید