In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پروفر

ترجمه اکرم پدرام‌نیا از شعر «مترجم» کوین پروفر

مترجمکِوِن پروفر  |   ترجمه‌ی اکرم پدرام‌نیا«شعر در ترجمهبه جسد مرده‌ی بیگانه‌ای می‌ماندکه امواج به ساحل ما آورده‌اند،»مرد جوان دوست داشت این را بگوید،سپس،مکث کند تا استعاره ته‌نشین شود،برخی شنوندگان متفکرانه سر تکان دهند،…
ادامه مطلب ...