In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پرونده‌ی ماه، غزل، پست مدرن، هومن عزیزی، ادبیات، شهرگان، ایران

پرونده‌ی ماه: غزل پست مدرن – بخش دو

هومن عزیزی: در اين غزل از شاه بيت، زنگ قافيه و اقتدار رديف خبري نيست بر اساس تعاریف آکادمیک "غزل" و "پست مدرنیسم"، همنشینی این دو واژه شاید عجیب به نظر برسد؛ اما هم‌اکنون تعداد قابل توجه‌ای از شاعران نسل امروز سرزمین ما سروده‌های خود…
ادامه مطلب ...