ادبیات پیشنهاد سردبير گفت و گو

پرونده‌‌ی ماه: غزل پست مدرن – بخش یک

سپیده جدیری
سید مهدی موسوی: غزل پست مدرن ادامه‌ی منطقی شعر دهه‌ی هفتاد بود سید مهدی موسوی سال 1355در تهران متولد شده و سال‌هاست که در کرج...