پیشنهاد سردبير ستون شهروندی قوانین بیمه گزيده‌ها

حساب پس‌انداز تحصیلی یا RESP چیست؟

مهشید امینی
حساب پس‌انداز تحصیلــی یا RESP ساده‌شده کلمه Registered Education Saving Plans است. چون این حساب توسط دولت کانادا ثبت‌شده است به آن ” ثبت‌شده” یا...