آشیان / برچسب آرشیوها:  پــــــرتو نـــــادری ، شعر، ادبیات، افغانستان

برچسب آرشیوها:  پــــــرتو نـــــادری ، شعر، ادبیات، افغانستان

چند شعر از پرتو نادری

   پرتو نادری در سال ۱٣٣۱  در دهکدهء جر شابابا ولسوالی کشم بدخشان دیده به دنیا گشود. دورهء میانه مکتب را در ولسوالی خود خواند و لیسه را در دارالمعلمین کابل به پایان رسانید. به سال ۱٣۵۰ شامل دانشگاه کابل گردید و در  دانشکدهء ساینس در رشتهء زیست شناسی به آموزش پراخت. همزمان به آموزش دوره …

بیشتر بخوانید