In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پیاده روی، دهقانان بی زمین، مبارزات، ضد خشونت، گاندی، هند

پیاده روی عظیم دهقانان بی زمین هند

پیاده روی عظیم دهقانان بی زمین هند از زادگاه گاندی تا دهلیدهقانان بی زمین هندی شامل زنان و مردان فقیر روستاهای هند با الهام از مبارزات ضد خشونت گاندی، در اعتراض به سیاست‌های دولت هند، از روز سوم اکتبر 2012، پیاده روی خود را از زادگاه…
ادامه مطلب ...