In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چرا زن‌ها دوستم ندارند، مریم رئیس دانا، داستان، ادبیات

چرا زن‌ها دوستم ندارند؟

می‌گوید: من از رنج‌ها فرار نمی‌کنم، ولی رنج از یک حدی بیش‌تر بشود بی حس می‌شوم. چند شبی است از پیش زنش برگشته خانه‌ی خودش. - با کتی قهر کردی؟ - نه. - پس چرا اومدی؟ - گفت دیگه حوصله‌ات رو ندارم. نه بهم تلفن کن و نه بیا این جا. - چرا؟…
ادامه مطلب ...