In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چرا زن‌ها دوستم ندارند، مریم رئیس دانا، داستان، ادبیات

چرا زن‌ها دوستم ندارند؟

می‌گوید: من از رنج‌ها فرار نمی‌کنم، ولی رنج از یک حدی بیش‌تر بشود بی حس می‌شوم.چند شبی است از پیش زنش برگشته خانه‌ی خودش.- با کتی قهر کردی؟- نه.- پس چرا اومدی؟- گفت دیگه حوصله‌ات رو ندارم. نه بهم تلفن کن و نه بیا این جا.- چرا؟…
ادامه مطلب ...