پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

چشم‌اندازهایی پراکنده از «زرتشت برای چه می‌خندید؟» سروده علی عبدالرضایی

غلامرضا صراف
دفترهای قبلی علی عبدالرضایی را مرور می‌کنم و به این نتیجه می‌رسم که شاعر در «زرتشت برای چه می‌خندید؟» رویکرد زبانی سراسر متفاوتی اتخاذ کرده...