آشیان / برچسب آرشیوها:  چشم‌اندازها

برچسب آرشیوها:  چشم‌اندازها

چشم‌اندازهایی پراکنده از «زرتشت برای چه می‌خندید؟» سروده علی عبدالرضایی

دفترهای قبلی علی عبدالرضایی را مرور می‌کنم و به این نتیجه می‌رسم که شاعر در «زرتشت برای چه می‌خندید؟» رویکرد زبانی سراسر متفاوتی اتخاذ کرده است. عبدالرضایی از سبک و بیان همیشگی خود در چهار دفتر «تنها آدم‌های آهنی در باران زنگ می‌زنند»، «پاریس در رنو»، «این گربه‌ی عزیز»، «فی‌البداهه» …

بیشتر بخوانید