In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

چند سالگرد اندوه‌بار

چند سالگرد اندوه‌بار فراموش نشدنی

 این روزها مصادف بوده است با سالگرد چند رخدادی که از آنها جز به عنوان فاجعه‌هایی ضدانسانی، دهشتناک و اندوهبار نمی‌توان یاد کرد.حدود یک ماه پیش ۶۰مین سالگرد کودتای سیا ساخته و پرداخته علیه دولت ملّی دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ بود، که…
ادامه مطلب ...