In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کابینه احتمالی بدون وزیر زن

دغدغه‌های زنان در دولت جدید: کابینه احتمالی بدون وزیر زن!

در طول ماه های گذشته و به ویژه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از زنان با انگیزه ی امید و تغییر  در شرایط نابسامان هشت سال گذشته، در انتخابات شرکت کردند. اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری، بدون آنکه بر مسائل کلیدی زنان تاکید کنند…
ادامه مطلب ...