In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

کارکرد طبیعت

کارکرد طبیعت در مجموعه اشعار «زمستان معشوق من است» سروده‌ی مانا آقایی

مجموعه شعر «زمستان معشوق من است» که به تازگی از سوی نشر سیروس وارد بازار شده است گزیده‌ای از اشعار مانا آقایی شاعر ایرانی مقیم سوئد است. این مجموعه درعین‌حال بسیار کوچک و شامل چند شعر از این شاعر است که مجموعاً چیزی در حدود ۳۷…
ادامه مطلب ...