آشیان / برچسب آرشیوها:  کاظم خزامی‌پور

برچسب آرشیوها:  کاظم خزامی‌پور

ستاره‌ى دوردست

تقدیم به دکتر اسماعیل خویی در انزواى خويش غمگين نشسته است آن دوردست ستاره چندين هزار شب است چندين هزار شب، كان تك ستاره از آسمان خويش، براى هميشه رفته است در ناكجاى دور تنها، چه چيز را به انتظار نشسته؟ در سكوتى كه فرياد هزار گلوى بريده است و …

بیشتر بخوانید