آينه در آينه از دیگران ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

نیاز کانادا به پزشک خانواده

شهرگان
“کالج پزشکان خانوادگی” و “انجمن پزشکان کانادا”، با انتشار گزارشی، با اعلام این مطلب، راه کارهای زیر را برای دستیابی به این هدف ارائه کردند:...